Byggnadstekniskt brandskydd

Sericoda Brand och Säkerhet erbjuder tjänster inom byggprocessen avseende byggnadstekniskt brandskydd enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, exempelvis:

Brandskyddsbeskrivningar i byggprocessens alla skeden, från projekterings- och bygglovshandling till relationshandling efter genomförd sakkunnig kontroll av brandskyddet.

Projektering av brandskyddet enligt förenklad eller analytisk dimensionering.

Stöd under utförandeskedet på byggarbetsplatsen med brandskyddet.

Upprättande av utrymningsplaner för exempelvis skolor, samlingslokaler, arbetsplatser och hotell med symboler enligt SS 2875.