Om företaget

Sericoda Brand och Säkerhet är ett gotländskt konsultföretag som grundades 2016. Vi tillhandahåller tjänster inom byggnadstekniskt brandskydd, brandfarliga och explosiva varor samt skyddsrum.